Sinulle jää tarina kerrottavaksi.

Käyttöehdot


KÄYTTÖEHDOT 1.1.2024 alkaen
Kuvatoimisto Rodeon välittämiä kuvia ja videoita saa käyttää ainoastaan toimiston luvalla. Kun asiakas lataa tiedoston Rodeon verkkopalvelusta, tai saa materiaalia haltuunsa muulla tavoin Rodeon toimittamana, asiakkaan ja Rodeon kesken on syntynyt kummankin osapuolen hyväksymä sopimus.

Rekisteröitymällä Rodeoon asiakas suostuu vastaanottamaan Rodeon markkinointia sähköpostiin ja matkapuhelimeen. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuojalakia.


§ 1 Käyttöoikeus
Materiaalia saa käyttää vain ostetun lisenssin laajuudessa ja lisenssien yhteydessä erityisesti mainittujen sääntöjen ja rajoitusten puitteissa. Rodeo vastaa lupien hankkimisesta mm. kuvissa esiintyvien päähenkilöiden osalta. Kuvantiedoissa on merkitty mikäli kuvassa pääroolissa olevalta/olevilta henkilöiltä on mallisopimus kuvan käyttöön markkinoinnissa ja viestinnässä.

Asiakas vastaa mm. kuvissa esiintyvien nimien, teosten, tavaramerkkien ja yksityisomaisuuden osalta. Asiakas vastaa siitä, ettei kuvia käytetä hyvän journalistisen tavan vastaisesti. Asiakas vastaa siitä, ettei kuvia julkaista kenenkään kunniaa tai yksityiselämää loukkaavalla tavalla.


§ 2 Omistusoikeus ja tekijänoikeus
Materiaalien omistusoikeudet ja tekijänoikeudet eivät siirry koskaan asiakkaalle.


§ 3 Vastuu loppukäytön teknisestä laadusta
Vastuu loppukäytön teknisestä laadusta on asiakkaalla. Rodeo ei vastaa asiakkaalle toimittamiensa kuvien julkaisukuntoon saattamisesta eikä loppukäytön teknisestä laadusta eikä korvaa kustannuksia, joita virheet näissä asioissa asiakkaalle tai kolmannelle aiheuttavat.


§ 4 Tilauksen peruuttaminen, tyytyväisyystakuu sekä 30 pv rahat takaisin takuu
Verkkopalvelun kautta välitetyissä materiaaleissa on 100 % tyytyväisyystakuu. Mikäli haluat jostain syystä peruuttaa tekemäsi tilauksen, ole yhteydessä asiakaspalveluumme (asiakaspalvelu@rodeo.fi). Tyytyväisyystakuun ja 30 pv rahat takaisin takuun puitteissa voit vaihtaa kuvan tai videon toiseen tai saada rahasi takaisin jos peruutat tilauksen 30 pv kuluessa tilauksesta. Rahat takaisin takuuta käytettäessä julkaisuoikeus päättyy kaiken materiaalin osalta mitä olette Rodeosta ladanneet tilaukseen liittyen. Mikäli Vuositilaus-palvelu perutaan 30 pv jälkeen tilauksesta, veloitamme jäljellä olevasta loppuosasta 50 % hyvitys- ja peruuttamismaksun. Tällöin julkaisuoikeus jo ladattuihin kuviin säilyy entisellään.

Tyytyväisyystakuu: Mikäli asiakas katsoo kuvan teknisen laadun olevan kohtuuttoman huono niin hyvitämme kuvan siten, että asiakkaalla on mahdollisuus ladata toinen kuva tilalle veloituksetta. Vuosisopimuksissa emme hyvitä käyttämättömiä latausmääriä. Vuositilaus on aina voimassa vuoden aktivointipäivästä ja laskutetaan joko kuukausittain tai yhdellä laskulla.


§ 5 Hinta
Materiaalien hinta perustuu ostettavaan lisenssiin sekä kuvakokoon. Hinnat ilmoitetaan aina oston yhteydessä. Epäselvyyksissä ole yhteydessä asiakaspalveluumme ennen ostotapahtumaa (asiakaspalvelu@rodeo.fi).


§ 6 Maksaminen
Laskun maksuehto on tilauspäivästä 14 päivää netto (viivästyskorko 8 %). Kaikki maksamattomat laskut ovat perintäkelpoisia. Jos tarvitset pidemmän maksuehdon, ole yhteydessä asiakaspalveluun ennen ostotapahtumaa (asiakaspalvelu@rodeo.fi). Ole myös yhteydessä asiakaspalveluun jos haluat laskutustilin ja maksaa laskulla/verkkolaskulla.


§ 7 Vastuurajoitukset
Rodeo ei vastaa kuvan käytön laillisuudesta eikä kuvan käyttöön liittyvistä, kolmannen osapuolen kuvan käyttäjälle osoittamista vahingonkorvausvaateista.


§ 8 Korvaus kuvan luvattomasta julkaisemisesta
Jos asiakas käyttää Rodeon välittämää materiaalia luvatta tai tämän sopimuksen vastaisesti, Rodeo on oikeutettu veloittamaan asiakkaalta vahingonkorvauksena 500 € sakkomaksun käytetyn kuvan listahinnan lisäksi.


§ 9 Vahingonkorvaus
Mikäli asiakas aiheuttaa Rodeon välittämällä materiaalilla vahinkoa Rodeolle, on Rodeo oikeutettu vaatimaan asiakkaalta vahingonkorvauksena vahingon taloudellista (materiaalista sekä immateriaalista) suuruutta vastaavan summan.


§ 10 Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen
Tästä sopimuksesta ja sen oikeasta tulkinnasta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluin. Viime kädessä asia ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan.


RODEON MATERIAALIEN LISENSSIEHDOT

Lisenssiehdot ovat erottamaton osa käyttöehtoja. Nämä lisenssiehdot koskevat Rodeon omia kuvakokoelmia.

1. TEKIJÄNOIKEUDET

Kaikkien materiaalien tekijänoikeudet ja tekijänoikeuslain 49 a §:n mukaiset oikeudet säilyvät tekijänoikeuslain mukaisesti Rodeolla ja sille materiaalia toimittaneilla tahoilla.

Asiakas saa materiaaliin vain näissä ehdoissa kuvatun, rajallisen käyttöoikeuden.

2. ASIAKKAAN KÄYTTÖOIKEUDET

Käyttöoikeuksien tilaussopimus yksilöi kunkin Asiakkaan tilaaman materiaalin käyttöoikeustason. Käyttöoikeustasoja on yksi: julkaisuvapaa royalty-free

Käyttöoikeus on asiakaskohtainen eikä Asiakkaalla ole oikeutta siirtää käyttöoikeuksiaan eteenpäin.

Mikäli asiakas kuitenkin tuottaa omille asiakkailleen markkinointi-, mainonta- tai julkaisupalveluita, saa Asiakas osana toimeksiantoaan myöntää omalle asiakkaalle käyttöoikeuden sellaiseen materiaaliin, joka liittyy kiinteästi toimeksiantoon. Toimeksianto ei saa yksinomaan tai pääosin koostua materiaalin toimittamisesta. Asiakkaan omien asiakkaiden oikeudet ovat korkeintaan yhtä laajoja ja voimassa korkeintaan yhtä kauan kuin Asiakkaan oikeudet. Asiakkaan omilla asiakkailla ei ole minkäänlaista oikeutta siirtää saamiaan käyttöoikeuksia eteenpäin.


2.1. JULKAISUVAPAAT ROYALTY-FREE (RF) MATERIAALI:

Käyttöoikeus alkaa sopimuspäivästä ja on voimassa rajoittamattoman ajan.

Käyttöoikeus on maantieteellisesti rajoittamaton eli voimassa kaikkialla maailmassa.

Käyttöoikeus kattaa kaikki mediat.

Käyttöoikeus ei ole yksinoikeus, eli samansisältöinen käyttöoikeus samaan materiaaliin voidaan myöntää muillekin tahoille kuin Asiakkaalle.

Käyttöoikeus sisältää oikeuden muunnella materiaalia. Materiaalia ei kuitenkaan saa muunnella esim. kuvassa esiintyvää henkilöä loukkaavalla tavalla eikä siten, että henkilö, joka ei muuten olisi tunnistettavissa kuvasta, olisi mahdollista tunnistaa. Materiaalia ei myöskään saa muunnella siten tai käyttää sellaisessa käyttöyhteydessä, että esine tai merkki joka on esim. kuvassa taustalla tai muuten toisarvoisessa merkityksessä nousee kuvan pääkohteeksi.
Kuvalähteen mainitseminen on vapaaehtoista. Jos kuvalähde mainitaan niin muodossa "Rodeo.fi".

Käyttöoikeus kattaa materiaalin käytön sekä kaupallisissa että ei-kaupallisissa käyttöyhteyksissä.
Käyttöoikeus ei kata materiaalin käyttöä myyntiin tarkoitetuissa tuotteissa. Toimituksellista materiaalia ei saa käyttää myyntiin tarkoitetuissa tuotteissa. Käyttöoikeus ei kata kuvan jakamista sellaisenaan kolmansille osapuolille (muille medioille, yhteistyökumppaneille, tms.).
Käyttöoikeus ei kuitenkaan kata materiaalin käyttöä lain tai hyvän tavan vastaisiin tarkoituksiin.

Materiaalia, jossa esiintyy ihmisiä, ei saa käyttää seksi-, seuralais-, treffipalveluiden tai niihin verrattavien palvelujen, tuotteiden tai julkaisujen mainontaan, markkinointiin tai tiedottamiseen.

2.2. TOIMITUKSELLINEN (EDITORIAL) MATERIAALI:

Käyttöoikeus alkaa sopimuspäivästä ja on voimassa rajoittamattoman ajan.

Käyttöoikeus on maantieteellisesti rajoittamaton eli voimassa kaikkialla maailmassa.

Käyttöoikeus kattaa kaikki mediat.

Käyttöoikeus ei ole yksinoikeus, eli samansisältöinen käyttöoikeus samaan materiaaliin voidaan myöntää muillekin tahoille kuin Asiakkaalle.

Kuvalähde on mainittava aina toimituksellisia kuvia julkaistaessa muodossa "Rodeo.fi".

Käyttöoikeus sisältää oikeuden muunnella materiaalia. Materiaalia ei kuitenkaan saa muunnella esim. kuvassa esiintyvää henkilöä loukkaavalla tavalla eikä siten, että henkilö, joka ei muuten olisi tunnistettavissa kuvasta, olisi mahdollista tunnistaa. Materiaalia ei myöskään saa muunnella siten tai käyttää sellaisessa käyttöyhteydessä, että esine tai merkki joka on esim. kuvassa taustalla tai muuten toisarvoisessa merkityksessä nousee kuvan pääkohteeksi.

Käyttöoikeus kattaa materiaalin käytön ainoastaan toimitukselliseen käyttöön.
Käyttöoikeus ei kata materiaalin käyttöä myyntiin tarkoitetuissa tuotteissa. Käyttöoikeus ei kata kuvan jakamista kolmansille osapuolille (muille medioille, yhteistyökumppaneille, tms.), johon tarvitaan laajennettu lisenssi (ks. kohta 2.4.).
Käyttöoikeus ei kuitenkaan kata materiaalin käyttöä lain tai hyvän tavan vastaisiin tarkoituksiin.

Materiaalia, jossa esiintyy ihmisiä, ei saa käyttää seksi-, seuralais-, treffipalveluiden tai niihin verrattavien palvelujen, tuotteiden tai julkaisujen mainontaan, markkinointiin tai tiedottamiseen.

2.4. LAAJENNETTU LISENSSI (EXTENDED LICENSE):

Laajennetun lisenssin voi ostaa julkaisuvapaalle royalty-free (RF) materiaalille, joka oikeuttaa materiaalin käytön myyntiin tarkoitettuihin tuotteisiin kuten verkkokurssit, tekstiilit, kalenterit, mukit, postikortit jne. Laajennetun lisenssin hinta pitää sisällään jo materiaalin peruslisenssin. Lähetä tarjouspyyntö asiakaspalveluumme (asiakaspalvelu@rodeo.fi).

2.5. VUOSITILAUS PALVELU alkaen 1.1.2024

Palvelun kuvaus: asiakas saa latausoikeuden Rodeon koko kuva ja video-arkistoon joka sisältää yli 42.000 suomalaista valokuvaa, AI-kuvaa ja videota. Asiakas saa oikeuden ladata kuvia tilatun Vuositilauksen mukaisen määrän. Poikkeuksena Rajaton VIP -vuositilaus jossa latausmäärä ei ole rajattu vaan asiakas saa oikeuden ladata rajattomasti materiaalia Rodeosta mutta vain todelliseen julkaisukäyttöön. Rajaton VIP -tilauksessa kuvia ei saa ladata tulevaa käyttöä varten ellei kyseessä ole selkeä ajastettu suunnitelma, jossa kuvat ladataan vaikkapa julkaisualustaan tulevan kuukauden ajastettua julkaisua varten. Nämä Vuositilaus palvelun käyttöehtojen kohdat toimivat Rodeon normaalien lisenssi- ja käyttöehtojen lisänä.

Kuvien mitkä asiakas on ladannut ja julkaissut, käyttöoikeus jatkuu myös sopimusajan jälkeen. Asiakas voi käyttää vaikkapa nettisivulla blogipostauksen kuvituskuvana käytettyä kuvaa myös yrityksen painetussa esitteessä sopimusajan loppumisen jälkeenkin.

Rajaton VIP -tilauksessa kuvia ei saa ladata varastoon tai siihen rinnastettavaan tapaan tai julkaista kuvia eri alustoilla vain se tarkoitusperä, että kuviin saa käyttöoikeuden. Esimerkiksi ladata ja julkaista 300 kuvaa Instagramiin viimeisen sopimuskuukauden aikana, tarkoituksena saada näihin rajoitukseton käyttöoikeus.

Asiakas saa ladattuihin ja julkaistuihin kuviin royalty-free käyttöoikeudet ilman media- ja aikarajoituksia.

Vuositilauksen puitteissa ladattuihin kuviin ei saa laajennettua lisenssiä. Kuvia ei saa siis käyttää tai osana myyntiin tarkoitettuja tuotteita, kuten kalenterit, vaatteet, mukit, postikortit ja vastaavat.

Vuositilauskuvia saa käyttää yrityksen omissa ilmaiseksi jaettavissa promootiotuotteissa ilman kappalemäärärajoituksia.

Vuositilauksella ladattuja kuvia ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle, ellei kyseessä ole mainostoimisto joka käyttää kuvia ainoastaan osana sopimuksen ostaneen yrityksen markkinointi- ja viestintämateriaaleja. Kuvia ei saa laittaa nettiin vapaasti ladattavana tiedostona vaikkapa lehdistötiedotetta varten.

Mainostoimisto voi käyttää samaa ladattua kuvaa myös useamman asiakkaan tuotteissa mikäli on ostanut tätä käyttöä varten myydyn vuositilauksen. Kuvia ei saa kuitenkaan antaa asiakkaalle käyttöön sellaisenaan ellei niitä ole käytetty osana markkinoinnin ja viestinnän materiaaleja.

Käyttöesimerkkejä miten voit käyttää vuositilausta Rajaton VIP:- Tarvitset Instagram julkaisuja varten 30 kuvaa seuraavan kuukauden aikana ja lataat ne kerralla Rodeosta, jotta voit ajastaa ne julkaisuohjelmaan. -No problem!

- Teet yrityksen brändiuudistuksen myötä uudet nettisivut ja esitteet painatusta varten ja tarvitset 20 kuvaa sekä tietenkin some-boostausta varten 30 kuvaa lisää. Voit ladata kaikki kuvat kerralla! -No problem!

- Vuositilaus aika päättyi, olit sopimusaikana käyttänyt kuvia nettisivuilla, nyt tarvitset samoja kuvia esitteeseen. -No problem. Voit käyttää samoja kuvia mitä olet jo julkaissut tilausaikana. Royalty-free käyttöoikeus jatkuu ilman aikarajoituksia!

Tässä käyttöesimerkkejä mitkä ei ole sallittu Rajaton VIP -tilauksessa ja joihin olemme vuosien aikana törmänneet:
- Tilausaika loppuu kuukauden kuluttua. Lataat äkkiä 100 kuvaa varastoon tulevia Instagram julkaisuja varten, joita et sitten kerkeäkään julkaista sopimusajan puitteissa. -Tämä ei ole sallittua joten sinun on poistettava julkaisemattomat kuvat!

- Tilaat Rajaton VIP -vuositilauksen ja heti lataat 300 parasta löytämääsi kuvaa Rodeosta tulevia mahdollisia vuoden julkaisuja varten. -Tämä ei ole sallittua! Sinä voit kerätä kuvia yhdelle tai useammalle valopöydälle valmiiksi vaikka tuhansittain mutta jos kuvalle ei ole selkeää suunniteltua käyttöä lähikuukausina, ei ole sallittua ladata niitä omaan varastoon.

- Teet kätevän nettigallerian mihin julkaiset sadoittain Rodeon kuvia ja näin julkaistuna voisit käyttää niitä myös tilausajan loputtua. - Tämä ei ole sallittua! Et saa käyttöehtojen mukaisesti julkaista kuvia siten, että niitä voisi mahdollisesti ladata ja käyttää laittomasti tai käyttää niitä suunnitellusti itse tilausajan jälkeen. Myöskään suljettu yksityinen galleria ei ole sallittu.

- Julkaiset tuhansia kuvia Instagramiin vain, että voit jatkossa käyttää kuvia vapaasti myös muissa yhteyksissä royalty-free ehdoin. - Tämä ei ole sallittua! Kuvia saa ladata vapaasti julkaisukäyttöön mutta oman kuvapankin rakentaminen tarkoituksellisesti tällä tai vastaavilla tavoilla tai muilla kiertokeinoin ei ole sallittua.

EPÄSELVISSÄ TAPAUKSISSA, ota ensin yhteyttä asiakaspalveluumme (asiakaspalvelu@rodeo.fi) ja kysy. Vastaamme mielellämme!3. ASIAKKAAN VASTUUT

Asiakas vastaa siitä, että materiaalin tekijän nimi ilmoitetaan siten kuin tekijänoikeuslaki vaatii.

Mikäli Asiakas myöntää omille asiakkailleen käyttöoikeuksia, vastaa Asiakas omien asiakkaidensa materiaalin käytöstä kuin omasta käytöstään.

Asiakas on korvausvelvollinen Rodeolle ja suoraan muille tahoille materiaalien lain- tai sopimuksenvastaisesta käytöstä.

4. RODEON VASTUUT

Rodeo vastaa siitä, että sillä on oikeus myöntää tämän sopimuksen mukaiset käyttöoikeudet materiaaliin.

Tähän sopimukseen perustuva Rodeon korvausvelvollisuus asiakkaalle sopimusrikkomuksesta aiheutuneista välittömistä kuluista ja vahingoista on mahdolliset viivästys- ja muut sakot mukaan lukien yhteensä enintään asiakkaan käyttöoikeudesta maksaman korvauksen suuruinen. Rodeo ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta.

5. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

Rodeolla on oikeus purkaa tämä sopimus, mikäli Asiakas käyttää materiaalia sopimuksen mukaisen käyttöoikeutensa ylittäen.

Kumpi tahansa sopimusosapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen päättymään toisen osapuolen rikottua tämän sopimuksen mukaisia ehtoja. Materiaaliin myönnetyt käyttöoikeudet päättyvät välittömästi toisen osapuolen vastaanotettua irtisanomisilmoituksen. Maksettuja maksuja ei palauteta.

6. MUUT EHDOT

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Tästä sopimuksesta aiheutuva riita pyritään ratkaisemaan ensisijassa neuvottelemalla. Toissijaisesti tästä sopimuksesta aiheutuva riita ratkaistaan käräjäoikeudessa.

Tämä sopimus sisältää kaiken, mitä sopijapuolet ovat tässä asiassa sopineet. Kaikki muutokset ja lisäykset tähän sopimukseen on sovittava kirjallisesti, jotta ne olisivat päteviä.

Rodeo on ehdottoman turvallinen ja luotettava kumppani. Olemme toimineet Suomessa jo vuodesta 2003 lähtien ja ylpeitä siitä, että vaikka olemme törmänneet useisiin tekijänoikeusrikkomuksiin tänä aikana, olemme aina selvittäneet asiat neuvottelemalla ja molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun.